Kategori: Bra att veta

Här finns skyddsrummen

Här är informationen vi trodde aldrig skulle behövas, men som aktualiserats och efterfrågats. Vi har tre skyddsrum i huset, vi har inredning till dem och de är lätta att hitta till. Skulle de behövas...

Ökad brandsäkerhet

Beslut togs vid senaste styrelsemötet att uppgradera brandsäkerheten i garaget. Därför kommer branddetektorer samt möjlighet till manuell aktivering att monteras. Arbetet påbörjas under veckan och kommer att vara genomfört till månadsskiftet nov/dec. Montaget beräknas...

Dags att kasta el-prylar

Från fredag 29 okt till torsdag 4 nov, kommer det att finnas en öppen sopcontainer för alla gamla sladdar, brödrostar, datorer med mera på gården. Observera att inget annat än el-avfall får slängas i...

Utökning av cykelparkering

Vi har tidigare informerat om vår utökning av nya parkeringsplatser för cyklar mellan Krut 3-5 och Krut 7-9. Installationen är planerad att påbörjas onsdagen 20/10 och pågå ca en vecka. Det kommer att bli...

Glasskaféet byter ägare

Glasskaféet utmed Fågelbacksgatan 6 återuppstår i helt ny regim. Och det blir en rejäl satsning på både glassförsäljning i samarbete med Lilla Glassfabriken och kaféverksamhet. Med öppet alla dagar och servering både inne och...

Cykelparkering – platser utökas

Antalet cyklar ökar i vår förening. I vår tidigare information den 24 juni nämndes att antalet parkeringsplatser för cyklar på gården därmed kommer att utökas. Vi har valt att installera bågar som underlättar att...

Trädfällning

Nu  gick det inte längre – vi var tvungna att ta ner en av pelarekarna längs med Fågelbacksgatan. Redan förra året visade trädet tecken på att dö ut. Och när de andra pelarekarna började...

OBS, ändrad datum för parkering

Malmö kommun har ändrat städdag för parkering runt vår bostadsrättsförening, vilket kan påverka såväl vår boendeparkering som gäster till oss. På Krutmeijersgatan och Fågelbacksgatan där det tidigare varit den 19:e , är det nu...

Välkommen Lina, Husets nya frissa.

Får vi presentera Lina Ståmberg –  frissan som tagit över salongen i Huset. Och gör det med ny design, nytt namn och utökade tjänster men med samma priser som Britt-Marie hade. Efter några dagars snickrande...