Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning
Styrelsen har beslutat att bostadsrättsinnehavare inte i andra hand får upplåta lägenheten till annan person utan styrelsens samtycke. Skriftlig ansökan görs till styrelsen för godkännande. Med ”beaktansvärda skäl” kan andrahandsuthyrning beviljas med upp till ett halvt år åt gången.

Följande blankett ska användas:

Andrahandsupplatelse-bostadsratt

Print Friendly, PDF & Email