Bo i bostadsrätt

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Den som bor i en bostadsrätt och är medlem i föreningen kallas bostadsrättshavare. Att vara bostadsrättshavare skiljer sig på många sätt från att vara hyresgäst och bo i en hyresrätt. Som boende i en bostadsrätt har du större ansvar för ditt boende än om du bor i en hyresrätt. Du ansvarar för bland annat lägenhetens golv, väggar och tak. Det är du som reparerar eller byter ut vitvarorna när de går sönder. Däremot har du inte ansvar för saker utanför den egna lägenheten till exempel yttertak och fasad.

Förvaltning

Med förvaltning menas de arbetsuppgifter som behöver göras för att din bostadsrättsförening ska fungera. För bostadsrättsföreningen är det är lika viktigt med välskötta trapphus och gårdar som att ekonomin hanteras på ett bra sätt – allt för att bevara fastighetens värde. Idag kan bostadsrättsföreningen köpa de flesta tjänster som de behöver hjälp med, allt för att skapa förutsättningar för en så effektiv förvaltning som möjligt. Det finns specialister inom varje område som ökar både trivseln och husets tillstånd. Här kan du läsa om de vanligaste förvaltningsområdena mer i detalj.

Vad är teknisk förvaltning?

Teknisk förvaltning handlar om att behålla, eller till och med öka värdet på din bostadsrättsförenings fastighet, kort och gott blir att ta väl hand om hela fastigheten. Med en genomtänkt teknisk förvaltning ser ni till att fastighetens värde säkras på lång sikt. Genom att jobba med att sänka energianvändningen sparar ni pengar samtidigt som miljöpåverkan blir lägre. Det planerade underhållet är självklarklart viktigt för att bevara fastighetens värde, men det är lika viktigt för att bevara husets funktioner. Det vill säga att ute- och inomhus miljöerna fungerar som det är tänkt för dem som bor i huset och att innergårdar och parkmiljöer är trevliga att vistas i, att lekplatser är säkra och att tvättstugan fungerar som den ska.

Detta är vad som brukar ingå i den tekniska förvaltningen:

 • Underhållsplanering
 • Energibesiktning
 • Energioptimering
 • Driftövervakning
 • Installationsservice
 • Försäkringsadministration
 • Myndighetsbesiktningar
 • Boendekontakter
 • Digital ritningshantering
 • Statuskontroll av lägenheter
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Lekplatsbesiktning
 • Obligatorisk ventilationskontroll
 • Individuell mätning av el och vattenförbrukning

Vad är fastighetsservice?

Fastighetsservice handlar om att se till att fastigheten och allt som sker runt omkring fungerar. Det är bostadsrättsföreningens ansvar att god fastighetsservice tillhandahålls och utförs på både byggnaden, utemiljön och alla tekniska installationer. Att löpande ta hand om fastigheten och att reparera i tid innan saker börjar kärva eller till och med går sönder, ökar värdet på er bostad. Men framförallt blir det en trevligare boendemiljö. Nyckeln till en långsiktigt trivsam fastighet handlar om regelbunden tillsyn.

Detta är vad som brukar ingå i fastighetsservice:

 • Fastighetsskötsel
 • Lokalvård
 • Snöröjning
 • Trädgårdsutveckling
 • Mindre byggarbeten
 • Jour
 • Lokalvård

Vad är ekonomisk förvaltning?

Ekonomisk förvaltning handlar om allt som har med bostadsrättsföreningens ekonomi att göra. Det kan handla om till exempel bokföring och bokslut, pantförskrivning, uthyrning av lokaler och utskick av avgiftsavier samt lånehantering.

Det finns en hel del ekonomiska frågor som ska hanteras i en bostadsrättsförening. Alla föreningar behöver olika lösningar för just sin ekonomi. Det kan bero på om de är stora eller små, har många eller få medlemmar, har hyresgäster, har stora eller små gårdar för att nämna några områden.

Detta är vad som brukar ingå i ekonomisk förvaltning:

 • Bokföring och bokslut
 • Ekonomisk uppföljning och planering
 • Föreningsservice
 • Överlåtelsehantering
 • Lånehantering
 • Hyres- och avgiftsavisering

Vad kan det kosta med förvaltning för din bostadsrättsförening?

Det finns många saker som påverkar priset på förvaltning i en bostadsrättsförening. En tydlig inverkan på priset är storleken på föreningen, alltså hur många lägenheter det finns. En annan viktig faktor är hur väl underhållen fasigheten är sen tidigare – både utemiljön och huset. Annat som kan påverka är om det finns en gemensam tvättstuga i föreningen som behöver underhållas eller om varje lägenhet har egna tvättmaskiner

Hur hög ambitionsnivå ni har på er förvaltning och hur ofta ni vill att tillsynen sker är faktorer som påverkar kostnaden. Förvaltning kan vara lite som att teckna en hemförsäkring. Två företag kan erbjuda hemförsäkring men det kan vara stor skillnad på vad som ingår i tjänsten.

Det kan vara bra att tänka på att om något måste repareras eller åtgärdas för att det inte skötts på ett bra sätt tidigare kan priset på förvaltning skena iväg. Ett bra exempel kan vara den trevliga rabatten på innergården. Underhållet är väldigt enkelt om det bara handlar om normal tillsyn och skötsel. Om det har skötts dåligt tidigare tillkommer det ogräsrensning som kan ta flera gånger så lång tid. Det är oftast billigare att sköta något rätt från början än att reparera det senare.

Orsaker till att priset på förvaltning kan stiga:

Har din förening stora ytor med mycket gräs? Gräs behöver klippas oftare än häckar, träd och stenlagda ytor, det innebär att underhållet behöver ske oftare och det kan innebära högre kostnader.

Finns det en underhållsplan sedan tidigare? Om det finns en underhållsplan så underlättar det mycket för den ekonomiska och tekniska förvaltningen. Då finns det något att stämma av mot gällande budget för likviditet, lån och avsättningar till underhållsfonden. Det kostar mer om man måste skapa en ny underhållsplan från grunden.

Finns det utrymme för lagring av snö i samband med snöröjning? När det snöar och blir dags för snöröjning är det flera saker som kan påverka priset. Finns det loftgångar som måste handskottas? Har din förening platta tak som behöver snöröjas för hand med de säkerhetsrutiner som tillkommer? En sak som man kanske inte tänker på är att när snön är bortröjd så behöver snön placeras någonstans. Om det inte finns utrymme att förvara bortskottad snö på gården så kanske snön måste fraktas iväg vilket kan bli kostsamt.

 

Print Friendly, PDF & Email