Information – vanliga frågor

Gästlägenheter, 2:an stora sovrummet

Antenner
Eftersom Stallmästaren är ansluten till Kabel-TV, finns här inga antenner för TV eller Radio på våra tak. TV- och radiosignaler levereras till oss via jordkabel. Dessa signaler går sedan in i vårt interna fastighetsnät. Utgångskontakten för TV-signal finns som regel placerad i vardagsrummet. Anslutningskablar för TV respektive Radio svarar bostadsrättsinnehavaren själv för. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför fönster eller balkonger inom Stallmästaren.

Andrahandsuthyrning
Styrelsen har beslutat att bostadsrättsinnehavare inte i andra hand får upplåta lägenheten till annan person utan styrelsens samtycke. Skriftlig ansökan görs till styrelsen för godkännande. Med ”beaktansvärda skäl” kan andrahandsuthyrning beviljas med upp till ett halvt år åt gången.

Blankett finns under meny till vänster under rubriken Boende/Andrahandsuthyrning.

Anslagstavlorna
Anslagstavlorna i entréerna är endast avsedda för styrelsens och Riksbyggens meddelande till våra boende.

Ansvar
Ansvar har man även om man bor i en bostadsrätt. Det är inte fel att bry sig om grannar, ta reda på vad som gäller och åtgärda fel på vår fastighet.

Vår förening blir så bra som medlemmarna gör den.

Avfall
Matavfall och restavfall kastas i våra sopnedkast. För matavfall tryck in grön knapp tills fast sken lyser. Restavfall kastas direkt utan att grön knapp trycks in. Det ska vara väl emballerat så att det varken går sönder eller läcker på sin väg ner i sopnedkastet. Se vidare under Återvinning.

Badrum
Badrummen har som standard WC-stol, tvättställ och badkar med duschutrustning. Ombyggnad av badrum/toalett får inte ske innan styrelsens givit sitt skriftliga godkännande. Ansökan kan med fördel ske per mejl till vår adress:  brf.stallmastaren@gmail.com

De bostadsrättsinnehavare som eventuellt bygger om sina badrum ansvarar för att ombyggnaden blir fackmannamässigt utförd och vattentät.

Balkonger
Förhoppningsvis skakar Du inte dina mattor från balkongen. Under den kalla årstiden får inte balkongdörren stå öppen för att värma upp Din inglasade balkong. Enligt stadgarna är det bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för insidan av balkongen. Ytor som skall målas måste vara i samma gulbeige färger som originalen. Det gäller både putsade ytor och insidan av balkongräckena. Taken skall målas vita. Färgkod för gul/beige färg är: NCS S 1515-y40R, recept CW-6,6RX-6,0YX-38,4. Wixells färg på Regementsgatan har färgkod och medlemmar i Stallmästaren har 20% rabatt.

Markiser får Du sätta upp enligt speciella av styrelsen fastställda anvisningar.

Balkongen får glasas in efter styrelsens godkännande. Inglasningen ska om möjligt ske med profillösa glas. Bygglov söks och beviljas av Stadsbyggnadskontoret. Kopia på bygglovet skall bifogas ansökan till styrelsen.

Boende
Bor man i en bostadsrätt är man inte bara ”en boende”, utan man är medlem i vår förening och som medlem delar man på fastighetens kostnader och intäkter. Intäkter är den årsavgift vi alla betalar varje månad för lägenheten och kostnader är något som vi alla kan påverka och hålla ner, genom att vi hjälps åt och är uppmärksamma på allt som kan vara negativt för föreningen.

Bollspel
Allt bollspel är förbjudet på våra gårdar

Brand
Har du kollat att din brandvarnare fungerar? Enligt lag är det Din skyldighet! Vid brand ringer du givetvis först och främst 112.

Bredband

Vi har kollektiv uppkoppling mot Telenor. Ingår i månadsavgiften.

Cykelgarage
Cykelgarage finns i bilgaraget och i speciella cykelrum. Det är strängeligen förbjudet att parkera cyklar inomhus i trappuppgångar – avsatser eller precis framför våra porta.

Hoppas vi slipper föra bort just din cykel.

Cykelställ
Cykelställ finns ut mot Fågelbacksgatan och inne på gården.

Cykelåkning
Cykel- och mopedåkning är inte tillåtet inne på gården.

Felanmälan
Är något på tok i Din lägenhet, som du anser föreningen skall åtgärda eller något fel inom vår fastighet kontakta då
Riksbyggen Dag & Natt, på tfn 0771-860 860 (lokal samtalstaxa).
Där är öppet dygnet runt, alla dagar. Där registrerar Riksbyggen omedelbart din anmälan med tidsangivelse och anledning. Därefter vidtages de åtgärder som ärendet påkallar snarast.

Fåglar
Gör oss alla och dig själv den tjänsten att inte mata fåglar. Det framkallar bara horder av nya fåglar som letar efter föda.

Försäkringar                        
Bostadsrättsföreningen Stallmästaren är fullvärdesförsäkrad hos Folksam. I vår fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägget för samtliga boende vilket innebär att Du inte behöver teckna ett sådant tillägg till Din hemförsäkring.

Garage
Det är förbjudet att förvara bilbatterier, däck eller annat brännbart i garaget. Städning sker två gånger om året. Respektera dessa tider och hjälp till med att få ut bilarna i tid när så påvisas så får vi rent och snyggt.

För kölista till garage och parkering se vidare under parkering nedan.

Grannar                                
Visst har vi grannar. Känner Du dina grannar? Umgås du med Dina grannar? Varför inte prata med varandra?

Grillning                                
Grillning på balkong är endast tillåten med el-grill. Grillning på gården är inte tillåten.

Gästlägenheter

Som medlem i brf Stallmästaren har du möjlighet att hyra gästlägenhet. Perfekt för den som har ont om sängplats eller vill låta sina gäster dra sig tillbaka. Lägenheterna är till för nära och kära. När du hyr gästlägenheten förbinder du dig att följa de regler som föreningen har.
Det finns två gästlägenheter. En 2:a och en 1:a. Båda på Fågelbacksgatan 4 B.
Det finns sovplatser för 4 vuxna i 2:an och för 2 vuxna i ettan. Det finns 1 st barnsäng att låna – den bokas samtidigt som lägenheten. I lägenheterna finns utrustat kök och toalett med dusch. Till 2:an hör också en balkong med möbler.
Tillträde kan ske tidigast från kl 15:00 dag 1. Utcheckning senast kl 12 på avresedagen.
Hyreskostnad stora lägenheten
500kr/natt vid 1–2 nätter
450 kr/natt 3–10 nätter
Hyreskostnad lilla lägenheten
400 kr/natt vid hyra 1 – 2 nätter
350 kr/natt vid hyra 3 – 10 nätter
Betalning sker snarast genom insättning till bankgiro 5206–6842 som märks 208 054.
Du får ha max ha 2 aktiva bokningstillfällen. Antingen 2 olika tillfällen eller båda lägenheterna samtidigt.
Du kan boka som mest 10 dagar per bokningstillfälle.
Vid Jul- och nyårshelgerna, påskhelgen samt midsommarhelgen gäller särskilda regler
Du kan endast boka en lägenhet vid dessa helger.
Du kan boka max 6 dagar åt gången med ev förlängning med samma regler som ovan.
Om du bokat lägenheten, motsvarande helg, något av de två åren dessförinnan, får du boka tidigast 2 veckor i förväg.
Avsteg från ovanstående uthyrningstider kan göras efter beslut av styrelsen. Maila i så fall brf.stallmastaren@gmail.com.
Eventuell avbokning ska ske i så god tid som möjligt. Vid upprepad avbokning debiteras du för halva hyreskostnaden om det sker mindre än 2 veckor innan hyrestidens början.
Bokning sker genom att kontakta Birgitta Pamp 0709 69 65 15. Telefontid må – fre 10.00 – 18.00 – ej röda dagar. Skicka gärna ett sms så blir du kontaktad.
Du kommer in i gästlägenheten med nyckel som erhålls enligt överenskommelse vid bokningstillfället. När dina gäster “checkat ut” ska nycklarna läggas i brevlådan som finns i trappuppgången.
Med hänsyn till allergiker är inte husdjur och rökning tillåtna i lägenheterna.
Gästlägenheten ska vara städad och iordningställd enligt städanvisning när gästen “checkar ut”. Det är brf Stallmästarens medlem som ansvarar för att städningen är genomförd enligt anvisningen. Lägenheterna storstädas varannan vecka av städbolag.
Du tar själv med lakan och handdukar. Städmaterial och toalettpapper finns i lägenheten.
Om något går sönder under din vistelse eller något annat oförutsett hänt, eller om du har frågor gällande gästlägenheten, skicka ett mail till brf.stallmastaren@gmail.com. Samma gäller även vid eventuella anmärkningar på städning.
Vid akuta fel kontaktas jouren på Riksbyggen 0771–860860

Vi hoppas att era gäster ska trivas i våra fina gästlägenheter.

Hund- och katt                     
Styrelsens enda ”pekpinne” är förhoppningen om ägarnas ansvar gentemot övriga bostadsrättsmedlemmar vad gäller hygien och ljud. Givetvis är våra gräsmattor och sandlådor inga hund- eller katt-toaletter. Skulle det ”misslyckas” så plockar Du givetvis upp efter dina vänner.
Det är förbjudet att mata lösspringande katter.

Hyror
Den s.k. månadsavgiften skall vara inbetald till föreningen senast den siste i månaden före.

Hänsyn                                  
Hänsyn tar man om man inte borrar eller hamrar i väggarna på helgerna. Arbete som utförs av hantverkare ska ske på vardagar på normal arbetstid.

Jourtjänst                              
Jourtjänsten inom föreningen sköts av Security Assistance. Alla akuta problem i lägenheten eller fastigheten, som fordrar omedelbara åtgärder skall anmälas till Riksbyggen Dag & Natt, på tfn nummer 0771-860860 (lokal samtalstaxa). De kontaktar Security Assistance som översänder legitimerad och fackmässig personal att temporärt avhjälpa felet, som därefter åtgärdas under ordinarie arbetstid.

Riksbyggen dag och natt är alltså din trygghet dygnet runt.

Köksfläkt
Installation av motordriven fläkt är förbjudet. Förändringar får absolut inte  göras utan styrelsens godkännande.

Lekplats                                
Gårdslekplatsen står givetvis till våra barns förfogande när förskolan inte är öppen eller efter förskolans medgivande.

Lås                                         
Felanmälan reparerar och justerar endast lägenhetsytterdörrar med originallås.

Markiser                               
Se balkong.

Nycklar                                 
Nycklar till entré- och källardörrar är spärrade och kan endast beställas av Riskbyggen Dag & Natt, tel 0771-860 860 (lokal samtalstaxa).

Ohyra                                    
Ohyra i lägenheten skall omedelbart anmälas för sanering. Kontakta därför Riskbyggen Dag & Natt, tel 0771-860 860 (lokal samtalstaxa).

Ombyggnad                          
Ombyggnad av lägenheten får inte ske innan styrelsens givit sitt skriftliga godkännande. Ansökan kan med fördel ske per mejl till vår adress:  brf.stallmastaren@gmail.com.

Oväsen                                   
Oljud och störningar från högljudda grannar efter kl 22.00 kan anmälas till Riskbyggen Dag & Natt, tel 0771-860 860 (lokal samtalstaxa).

Packningar mm.

Var och en ansvarar för för det som behöver göras i lägenheterna såvida eventuell reparation inte är orsakad av sådant som försäkringar täcker. Vaktmästarna kan bistå med sådant som t ex att byta packning på originalkranar, om vi har rätt packning kvar i lager. Detta sker i mån av tid. Det går alltid att fråga vår vaktmästare, men inte att kräva hjälp. Man kan också få tips om vem man kan vända sig till.

Parkering                              
Bilparkeringsplatser ute samt garageplatser, s.k. numrerade P-platser uthyres mot separat kontrakt genom Riksbyggens försorg. Kölista finns. Kontakta Riskbyggen Dag & Natt, tel 0771-860 860.

För att se de kompletta parkeringsreglerna, gå in under menyn till vänster på startsidan.

Reklamutdelare                    
Du skall inte ”släppa in” obekanta eller s.k. reklamutdelare. Tänk på att många tjuvar använder sig av ”reklamutdelartricket” för att bli insläppta.

Skateboard                           
Skateboardåkning inom vår fastighet är förbjudet.

Styrelsen                                
Du kan nå styrelsen per mejl med adress :brf.stallmastaren@gmail.com, finns under kontakta styrelsen i menyn. Styrelsen har också en brevlåda i hallen utanför restaurangen. Du är hjärtligt välkommen med förslag när du har idéer och synpunkter Du vill framföra.

Städning                                
Se anslag i trapphus.

Television

Vi har kollektiv uppkoppling mot Telenor. Grundutbudet ingår i månadsavgiften.

Trapphus
Det är förbjudet att förvara brännbart material, cyklar, barnvagnar, rollatorer och rullstolar i trapphuset. Tänk på att trapphusen är utrymningsvägar.

Trädgård
Trädgård och gårdsplan underhålls av Riksbyggens fastighetsservice under April-Oktober.

Tvättstugor
Tvätt- och mangeltider är för närvarande:
Alla dagar: 08.00 – 12.00, 12.00 – 16.00, 16.00 – 20.00

Det är alltså inte tillåtet att använda tvätt- och torkutrymmen eller mangel på andra tider än ovanstående.

Fel på tvättmaskiner och annan utrustning skall omedelbart anmälas till Riskbyggen Dag & Natt, tel 0771-860 860 (lokal samtalstaxa).

Tvättstugor och torkrum skall städas ordentligt efter använd tid, dvs Du lämnar den i det skick Du själv önskar finna den i.

Underhåll
Underhåll av fastigheten sköts av styrelsen genom en s.k. UNDERHÅLLSPLAN, där fastigheten vid förutbestämda intervaller åtgärdas. På detta vis försöker vi försäkra oss mot oförutsedda utgifter på fastigheten.

Vattenåtgång                        
Vattenåtgången är något som var och en kan påverka. Därför bör man i möjligaste mån spara på vatten och inte t. ex. skölja disk under rinnande vatten. Här kommer faktiskt devisen ”många bäckar små” riktigt till sin rätt. Kom ihåg att det inte är ”huset” eller fastigheten som betalar – det är faktiskt Du själv.

Ventilation                            
Ventilationen är en viktig del av lägenhetens uppvärmningssystem. Alltså är det förbjudet att stänga för någon av ventilerna eftersom de tillsammans bildar en enhet i systemet. Kom ihåg, låt ventilerna fungera som de är inställda så slipper vi undertryck och får bättre värme i våra lägenheter.

Återvinning                   
I våra sju miljörum finns kärl för förpackningar av papper/kartong, plast, metall och glas. Samt för ljuskällor batteri och småelektronik. Lite olika fördelat i de olika miljörummen. Saknar ditt miljörum ett särskilt kärl finns det i nästa miljörum. Observera att kärl för blomsterjord och växtrester finns endast i miljörummet på Fågelbacksgatan 4B. Kärl för lysrör i miljörummet på Krutmeijersgatan 5.

Större förpackningar typ möbelkartonger och föremål som t. ex. möbler, större elektronisk utrustning osv. kör du själv på tippen. En gång om året har vi container för elavfall på gården.

2:an lilla sovrummet
2:an balkongen
1:an sovrummet sett från läshörnan

Print Friendly, PDF & Email