Ökad brandsäkerhet

Beslut togs vid senaste styrelsemötet att uppgradera brandsäkerheten i garaget. Därför kommer branddetektorer samt möjlighet till manuell aktivering att monteras.

Arbetet påbörjas under veckan och kommer att vara genomfört till månadsskiftet nov/dec. Montaget beräknas ske utan att våra fordon behöver flyttas.

//Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email