Trädfällning

Nu  gick det inte längre – vi var tvungna att ta ner en av pelarekarna längs med Fågelbacksgatan. Redan förra året visade trädet tecken på att dö ut. Och när de andra pelarekarna började grönska i år var det bara att konstatera att det mastiga trädet tvärdött. När sedan en gren blåst ner blev det akut med att såga ner. Man kan misstänka att två torra somrar var en orsak till att trädet vissnade – och som tog död på vårdträdet i garageöppningen.

Nu får vi glädjas åt att övriga träd klarat sig till synes utan problem. För tillfället kommer inte trädet att ersättas. Styrelsen har beslutat att avvakta hur det går med de andra pelarekarna som ju blivit en del av Husets signatur.

Print Friendly, PDF & Email