OBS, ändrad datum för parkering

Malmö kommun har ändrat städdag för parkering runt vår bostadsrättsförening, vilket kan påverka såväl vår boendeparkering som gäster till oss.

På Krutmeijersgatan och Fågelbacksgatan där det tidigare varit den 19:e , är det nu den 27:e i månaden. Även på ena sidan på Edward Lindahlsgatan är det ändrat datum, så var vaksamma på skyltningen.

Print Friendly, PDF & Email