Cykelparkering – platser utökas

Antalet cyklar ökar i vår förening. I vår tidigare information den 24 juni nämndes att antalet parkeringsplatser för cyklar på gården därmed kommer att utökas. Vi har valt att installera bågar som underlättar att låsa fast cykeln i ramen. Bågarna kommer att placeras med 1 m avstånd och har plats för en cykel på vardera sidan om bågen. De kan även användas av lådcyklar. Bågarna kommer att installeras på gårdarna mellan husen längs Krutmeijersgatan på ytorna som är markerade med grönt på bilderna nedan.

Krut 3-5 =10 + 10 cykelplatser
Krut 7-9 = 12 cykelplatser

Vi återkommer när vi vet datum för installationen. Installationen tar ca 1 vecka och kommer att innebära att det blir lite stökigt på gårdarna under tiden.

Gällande cyklar i garaget, när linjerna i garaget målades om, tog vi bort några linjer som inte skulle vara kvar. Specifikt tog vi bort markeringen för mindre fordon längs en av gallerväggarna nära garageinfarten. Denna yta är avsedd att vara gångväg för dem som parkerar i garagets norra del och bor på vid den södra och tvärtom. Ingenting får ställas på gångvägen.

/Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email