Kategori: Kallelse

Årsstämma 2020 – påminnelse

Medlemmarna i Riksbyggen Brf Stallmästaren kallas härmed att deltaga vid ordinarie föreningsstämma via poströstning Dagordning:     Enligt stadgarna § 59 När:                    Inlämnad poströst senast 2020-06-10...

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmarna i Riksbyggens Brf Stallmästaren kallas härmed till extra föreningsstämma   Tid:        Torsdagen den 8 november 2018, klockan 19.00 Plats:    E.ON, stora entrén, Carl Gustavs väg 1  Dagordning:    Enligt...

Årsstämma i Brf Stallmästaren 2017

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma i Riksbyggen Brf Stallmästaren. Årsstämman äger rum den 26 april 2017 kl. 19.00 på E.ON:s kontor, Carl Gustafs väg 1. Dagordning i enlighet med stadgarnas § 59. Samtliga lägenheter...