Årsstämma 2020 – påminnelse

Medlemmarna i Riksbyggen Brf Stallmästaren

kallas härmed att deltaga vid ordinarie föreningsstämma

via poströstning

Dagordning:     Enligt stadgarna § 59

När:                    Inlämnad poströst senast 2020-06-10 kl: 16.00

På grund av rådande corona-pandemi har Riksdagen infört en särskild, tillfällig, lag som gör det möjligt att hålla stämma utan att fysisk närvaro. Medlemmarnas utövande av sin rösträtt sker då istället genom poströstning. Rösterna kommer samlas in och räknas av utsedd rösträknare ur styrelsen på stämmodagen. Styrelsen har tagit beslut om att använda sig av denna möjlighet för att minska spridningen av det virus som orsakar covid-19.

Du poströstar genom att lämna poströstningsblankett i föreningens brevlåda senast 2020-06-10 kl: 16.00, med ifyllda svar under respektive punkt.

Poströstningsblanketten kommer att distribueras direkt till er lägenhet. Se närmare information på själva blanketten. Har du några frågor, hör av dig till oss i styrelsen via email brfstallmastaren@gmail.com eller på telefon 0738-465348 (Kaare Hansson).

Ni har även möjlighet att lämna skriftlig begäran om upplysningar senast 10 dagar innan stämman, och styrelsen kommer då lämnar svar på begärda upplysningar senast 5 dagar före stämman.

Vi har valt att inte hänskjuta några frågor från styrelsen i år, eftersom det inte finns möjligheter till en öppen diskussion på stämman.

Vi gör alla vårt bästa för att bidra till en så hänsynsfull och lite smittsam miljö som möjligt, och följa de rådande rekommendationer och riktlinjer som finns. Stort tack för er förståelse.

/Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email