EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Bild från tidigare årsmöte

Medlemmarna i Riksbyggens Brf Stallmästaren

kallas härmed till extra föreningsstämma

 

Tid:        Torsdagen den 8 november 2018, klockan 19.00

Plats:    E.ON, stora entrén, Carl Gustavs väg 1

 Dagordning:    Enligt stadgarna §59, (ej punkt h-o,q-r)

Stadgeändring, andra omröstningen

 • Fråga om antagande av nya stadgar baserade på Riksbyggens normalstadgar från 2016:1.

Första beslutet antogs enhälligt på ordinarie föreningsstämma den 25 april 2018.

Föreslagna stadgeändringar delades ut i samband med kallelse till den stämman men vill man se dem igen går det bra att kontakta styrelsen.

 • Fråga om beslut att införa Laddstolpar till garaget, se bilaga.

Klicka här nedan; 

Förslag laddning

Frågor och svar gällande laddstationerna

laddboxarna illustrationerna

 

Dagordning vid extra stämma

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Val av rösträknare
 7. Fråga om extrastämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 8. Fyllnadsval av en styrelseledamot, t.o.m stämman 2020
 9. s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, nya stadgar som antogs enhälligt på årsstämman 2018-04-25 samt fråga om beslut att införa laddstolpar till garaget
 10. t) Stämmans avslutande

 

Efter stämman serveras kaffe och landgång. För att kunna planera mötet ber vi Dig fylla i nedanstående talong och lägga i styrelsens rödbruna brevlåda i restaurangens reception, senast den 2 november 2018.

Malmö 2018-10-09

RIKSBYGGENS BRF STALLMÄSTAREN
Styrelsen

 

&——————————————————————————–

Deltager i Stallmästarens extra föreningsstämma 2018-11-08

Namn: ….…………………………………………………             Lgh. nr: ………..…….              Antal pers.: ……………….

Önskar förtäring                                 Vegetarisk        Laktosfri                 Önskar ej förtäring   

En  medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.

 

Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet. Endast annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud. En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är glutenallergiker □                            Ej skaldjur

 

 

Print Friendly, PDF & Email