Årsstämma i Brf Stallmästaren 2017

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma i Riksbyggen Brf Stallmästaren. Årsstämman äger rum den 26 april 2017 kl. 19.00 på E.ON:s kontor, Carl Gustafs väg 1.

Dagordning i enlighet med stadgarnas § 59.

Samtliga lägenheter har fått ut kallelse, dagordning samt årsredovisning för verksamhetsår 2016. Anmälan sker i enlighet med utskicket och  läggs i styrelsens brevlåda (restaurangens reception) senast 20 april.

Välkomna!

//Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email