Viktig information om hissbyte!

 

Ny hiss

På uppdrag av styrelsen kommer arbetet med byte av hissar att fortsätta under 2017. Denna omgång berörs 6E, 6G, och 6D. Arbetet kommer att innebära att hissen blir stillastående och kommer inte kunna användas under bytet som tar ca 3 veckor per hiss. Informationsblad har delats ut i respektive trapp som är berörd med angivande av exakt datum för hissbytet.

För de av våra medlemmar som har rörelsehinder och svårigheter att gå i trappor hänvisas till följande kontaktuppgifter:

  • Innerstaden SDF Eva Ersson tfn: 040-343956
  • Utökat bistånd-Hemtjänst, tid:08.30-13.00 – Biståndshandläggare tfn: 040-345050
  • Utökad färdtjänst, tfn: 040-345555

Med ovan nämnda hissbyte så har vi totalt installerat /förnyat 7 st av våra hissar. Resterande byten återkommer vi till när den upphandlingen är klar.

 

//Styrelsen

 

 

Print Friendly, PDF & Email