Vad hände på måndagens möte om studiecirklar?

Intresserade åhörare i vår samlingslokal

Det blir såväl läsecirkel som canasta-spel och kurs i hjärt- och lungräddning på Stallmästaren.

Det blev resultatet av måndagens informationsmöte om studiecirklar.

Ett tjugotal hade kommit till vår lokal vid pizzerian för att höra Laila Callegari från Studieförbundet Vuxenskolan förklara hur enkelt man bildar studiecirklar och hur dessa kan finansieras. Vi hade bara planerat för en läsecirkel men Laila väckte idéer om betydligt mer. Vin, foto, dator, balkongingredning och körsång är andra ämnen som vi skulle kunna ha cirklar i tillsammans med Vuxenskolan. Om det finns intresse för det är det bara att ta kontakt med styrelsen.

Men vi startar med det som vi tänkt på från början:

Tisdag 3 oktober samlas alla som vill spela canasta i lokalen vid pizzerian. Start kl 14.00. Även om du inte anmälde dig på mötet är du välkommen. Har du inte spelat tidigare får du hjälp att komma igång, och det är inte svårt att lära sig. Inte som bridge.

Torsdag 5 oktober kl 15 är första mötet för läsecirkeln. Knappt ett tiotal har anmält intresse och det finns plats för några till. På första träffen bestäms i vilken form cirkeln ska vara, till exempel hur många som ska läsa samma bok för senare diskussion eller kanske ha någon helt annan form.

Till kursen i hjärt- och lungräddning har 13 anmält sig. Den sker i samma lokal måndag 2 oktober kl 15.

Fler än 15 pers ska man inte vara om det ska ge något, så det finns två platser kvar. Minimum är dock åtta deltagare. Skulle fler vilja lära sig får vi återkomma.

Print Friendly, PDF & Email