Utökad tid för att rädda din gamla cykel

I väntan på en ägare.

Eftersom trängseln i cykelställen i garaget och i cykelrummen i trapphus och passager är fortsatt stor gjordes i höstas en ny inventering. Information gick ut 25 oktober, veckan efter märktes 204 cyklar med band. Ägaren hade två veckor på sig att genom att klippa bort bandet verifiera att cykeln hade en ägare i huset. När tiden gick ut 15 november stod 18 cyklar med bandet kvar. De har nu tagits om hand av vaktmästaren och förvaras i källarlokal. Om ingen ägare gjort sig till känna före 15 februari skulle alla transporteras bort. Men vi har nu med tanke på att många i dessa coronatider inte tittar till sin cykel under vintern förlängt tiden. Cyklar i bra skick står kvar hos vaktmästaren till i april. Rena skrotcyklar skickas iväg senare i vinter. Hör av er till vaktmästare Oliver om ni tror att ni har en omhändertagen cykel.
Sen en liten vädjan: Om ni inte använder cykeln mer än någon enstaka gång, försök att placera den i ert eget förråd. Det skulle nog uppskattas av alla som använder cykel dagligen, till dagis och till jobb.

Print Friendly, PDF & Email