Styrelsen


STYRELSENS ARBETE

Styrelsen består av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen arbetar långsiktigt för föreningens och dess medlemmars bästa. Styrelsen sammanträder (såhär ofta/ många ggr per år) med uppehåll under sommaren. Styrelsen arvoderas för sitt arbete.

Styrelsen hanterar frågor som avser:

  • underhållsplan
  • etc

Information från styrelsen läggs kontinuerligt upp på denna hemsida och på föreningens facebooksida “Brf Stallmästaren på Fågelbacken i Malmö”. Information från styrelsen publiceras också ca x ggr/år i föreningens nyhetsbrev som delas ut i brevlådorna.

Valberedning
Det är till valberedningen som du anmäler ditt eller andras intresse för styrelsearbete.


DETTA ÄR STYRELSEN

ORDFÖRANDE

Namn: Bertil Östman
E-post: xxx@xxx.xx

VICE ORDFÖRANDE

Namn: Kaare Hansson
E-post: xxx@xxx.xx

SEKRETERARE

Namn: Annika Kron Larsson
E-post: xxx@xxx.xx

LEDAMOT

Namn: Torsten Pamp
E-post: xxx@xxx.xx

LEDAMOT

Namn: Helen Möller
E-post: xxx@xxx.xx

LEDAMOT

Namn: Anders Lundqvist
E-post: xxx@xxx.xx

SUPPLEANT

Namn: Martina Persson Hollsten
E-post: xxx@xxx.xx

SUPPLEANT

Namn: Kaj Johansson
E-post: xxx@xxx.xx

LEDAMOT RIKSBYGGEN

Namn: Marcus Hedenskog
E-post: xxx@xxx.xx

SUPPLEANT RIKSBYGGEN

Namn: Patrik Grahed
E-post: xxx@xxx.xx

Print Friendly, PDF & Email