Stämman följde styrelsens förslag

Klubbat och klart för ett nytt fint ekonomiskt år.

Äntligen blev det en vanlig stämma – och ett 70-tal medlemmar hade mött upp i Eons stora samlingssal. Ordförande Bertil Östman inledde med en översikt över det gångna årets verksamhet och vad som ligger framför oss i form av investeringar och förväntningar.

Årsredovisningen visade på en god ekonomi, vi är väl förberedda för att möta såväl prishöjningar som ränteuppgång. Årets enda motion gicks igenom och sedan motionären tackats för sitt engagemang och frågetecknen rätats ut lades den till handlingarna utan bifall.

Annika Kron Larsson, sekreterare, Bertil Östman, ordförande och Kaare Hansson, vice ordförande.

Vid valet till styrelse hade Jan Aurell avsagt sig omval. Jan har ju varit med i styrelsearbetet i två omgångar, den senaste som suppleant. Han hänvisade bland annat till sin ålder och såg gärna en föryngring i styrelsen. Och så blev det också. Martina Persson Hollsten valdes in som suppleant. Hon kommer att presenteras senare på hemsidan men redan nu är Martina igång med sin första insats: Vårt nya forum på internet, Facebookgruppen Brf Stallmästaren på Fågelbacken. (Se separat artikel). I övrigt är styrelsen oförändrad.

Efter själva förhandlingarna satt styrelsen kvar för en frågestund om mer allmänna ämnen som inte hade behandlats under stämman, bland annat hur vi kan utnyttja gården bättre. Och sen blev det som traditionen kräver, en härlig landgång och socialt umgänge i matsalen.

Stora salen i Eon-huset var välbesatt.

Print Friendly, PDF & Email