Snabb extrastämma

Vi var fler än 50 personer på extrastämman 8 november – trots att MFF spelade en av höstens viktigaste matcher exakt samtidigt. Kanske var det orsaken till att mötet blev ganska kort. Beslutet om stadgeändring klubbades direkt, Helen Möller valdes in på den vakanta platsen som ledamot i styrelsen innan frågan om laddboxar för elbilar i garaget togs upp.
Information om hur förslaget tagits fram har ju skickats ut till alla så styrelsen gjorde en kort summering innan Andreas Bruzelius från Eon betonade betydelsen av laddmöjlighet. Han berättade även att redan nu ritas laddboxar in när nya hus planeras och att det förmodligen ganska snart blir obligatoriskt vid nybyggen. Efter det var det endast ett par frågor, bland annat om varför vi inte placerar boxar på olika ställen. Svaret blev att det skulle bli betydligt dyrare om vi inte börjar närmast befintligt elmatning, men att det i framtiden finns resurser i vårt nya ställverk att lägga fler linjer med laddboxar. Vi är alltså väl förberedda för den dag då elbilarna är i majoritet. Mötet tog beslutet att vi ska ha laddboxar – även om vi mot all förmodan inte skulle få statsbidrag.
Stämman avslutades med välmatade landgångar, öl och kaffe. Sen hann vi hem för att se sista halvtimmen av matchen,
Print Friendly, PDF & Email