Rensning av ventilation i kök och bad

Frånluftsventil

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Är inte ventilationen korrekt inställd kan över/undertryck uppstå med ohälsa som följd.

I flerfamiljshus typ vårt, görs OVK kontroll vart 3:e år. Styrelsen har beslutat att vi denna gång även ska rensa samtliga ventilationskanaler i vår fastighet.

Vi fick för någon månad sedan ett larm på rökdetektor och ett larm på filterna på frånluftssidan i en av våra fastigheter. Filterna var helt igensatta med byggdamm och rökdetektorn likaså, se bild.

Filter fullt med byggdamm

Vår entreprenör gjorde rent rökdetektorn och köpte hem nya filter samt bytte ut dessa till nya. Detta är inte första gången vi upptäckt att filter är fyllda med byggdamm, tyvärr. Anledningen är med största sannolikhet att frånluftskanalerna nyttjas som dammsugare vid renoveringar. Någon har renoverat och därefter låtit frånluftskanalen agera dammsugare för att få bort allt byggdamm.

Detta smutsar ner både våra kanaler, värmebatteri och vårt ventilationsaggregat väldigt mycket, vilket kan bli kostsamt för oss.

Framöver är det viktigt att vid dylika renoveringar se till så att aktuell entreprenör har eget dammsug på samtliga sina maskiner och verktyg.

Årets OVK samt rensning av kanaler sker under vecka 36. Varje lägenhetsinnehavare ska ha fått ett personligt meddelande om aktuell dag och tidpunkt.

Tack för medverkan!

//Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email