Rekordstor stämma valde digital-tv och bredband

Det blir digital-tv i våra kabeluttag.  Och det blir kollektivt bredband för alla som vill ha.

Det beslöt årets stämma som traditionsenligt hölls i Eons lokaler.

Rekorddeltagande på stämman!

Över hundra personer  hade bänkat sig när ordförande Kaare Hansson öppnade stämman. Kaare presenterade medlemmarna i styrelsen och vilka uppgifter var och en haft och vad de kommer att arbeta med kommande året. Han gjorde också en genomgång av vad som hänt i föreningen/huset under året; bland annat införandet av gemensam el, laddstolpar i garaget, aktiviteter som bridge, canasta, bokcirkel och mindre bibliotek i gemensamhetslokalerna och nya hissar. Kaare avslöjade också en del framtida planer som närvarostyrd belysning i trappor och översyn av gården och dess planteringar.

Riksbyggens Kjell Isberg förklarade med hjälp av årsredovisningen att föreningens ekonomi är mycket bra och att vi genom att äga vår mark har bättre förutsättningar att behålla nuvarande månadsavgift än föreningar som arrenderar marken.

Kaj Johansson valdes in som ny suppleant. (Han presenteras senare här på hemsidan). 

Revisor är fortsatt Bengt Forsberg med Janja Lalic som nyvald suppleant.

Valberedningen omvaldes med Kerstin Lindgren, sammankallande, Lene Rix och Urban Eriksson.

Stämmans kanske mest emotsedda punkt var frågan om vi ska uppdatera vår kabel-tv med digital anslutning och om vi ska ha kollektivt bredband. Efter en kortare frågestund beslöt stämman att styrelsen ska teckna avtal om såväl digital-tv som kollektivt bredband. TV-uppkopplingen kommer inte att påverka våra månadsavgifter. Däremot får de som vill ansluta sig till bredbandet en extra rad på månadsavin. Exakt hur stor den blir avgörs efter avtal med leverantör, men grovt räknat blir det runt hälften av vad man betalar i dag för enskild anslutning. När digital-tv och bredband är helt klart för användning beror på hur snabbt leverantören kan ställa om. Förhandlingar om avtalen har påbörjats.

De rent praktiska detaljerna om hur digital-tv kopplas in och hur vi använder de extra tjänsterna som följer med kommer alla att få information om i brevlådan i god tid.

Efter att Kaare klubbat alla beslut var det samling i restaurangen där det serverades välfylld landgång.

Sen måste vi få skryta med något som inte kom fram på stämman. Hemsidan, som ni läser det här på, har blivit en riktig succé. Senaste månaden hade vi 3697 besök, en siffra som har ökat för varje månad.

//Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email