Provmontage ny belysning

Test av ny belysning, Krutmeijersgatan 5


Som anges i verksamhetsberättelsen så planeras
det för rörelsestyrd belysning i våra trapphus. Det
ger en bättre komfort och trygghet samtidigt som
det innebär en energibesparing. Vi har nu ett förslag
som är nästintill klart och kommer därför göra ett
provmontage på Krutmeijersgatan 5.
Provmontage där samtliga armaturer blir
rörelsestyrda:
 Entrén: En armatur med grundljus (den
slutliga armaturen kommer att bli större)
 1 trappa upp: Samtliga armaturer på
våningsplanet
 Källaren: En armatur

Provmontaget av ny belysning sker under
vecka 27.
Därefter kommer det att utvärderas. Planen är
sedan att byta all belysning i trapphus och övriga
gemensamma utrymmen på Krutmeijersgatan 3-9
under hösten.

//Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email