Protokoll från BRF Stallmästarens årsstämma 2017

 

Ordföranden Rolf Jönsson hälsar medlemmarna välkomna.

 

Vid Stallmästarens ordinarie årstämma den 26 april deltog sammanlagt 85 hyresgäster och diskussionslustan var stor.

Årsmöte 2017 sid 1 Årsmöte 2017 sid 2

//Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email