Parkeringsregler – Stallmästaren

Vårt ljusa och rymliga garage

Styrelsen har reviderat föreningens regler gällande garage- och parkeringsplatser. Vi har 111 bilplatser i garaget, 8 P-platser utomhus samt 3 MC-platser. Samtliga har separata kölistor.

Den praktiska hanteringen sköts av Riksbyggen, tel. 0771-860860, på vårt uppdrag. De ska därför alltid kontaktas om man vill sätta upp sig på kölista eller vill avsäga sig platsen.

Våra P-platser utomhus

De reviderade reglerna träder ikraft den 1 september 2018.

Reglerna finns i sin helhet uppe till vänster i menylisten på hemsidan.

//Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email