Nu taggar vi upp

Info och bokningstavla, tagg i stället förnyckel

Det nya skalskyddet, passersystemet är nu upphandlat. NOCAB säkerhet AB som bland annat gjort många installationer i brf-föreningar i Malmö vann upphandlingen tillsammans med Scantron som står för produkterna. De var de enda som helt kunde uppfylla våra krav, de är också i frontlinjen när det gäller it-tekniken – och kostnaden motsvarande de tre övriga anbud som de konkurrerade med. Så nu börjar det. Redan på måndag kommer jobbarna till trapphusen längs Fågelbacksgatan 6A, D, E samt G och påbörjar installationerna. De arbetena ska var färdiga i oktober-november. Sen följer Fågelbacksgatan 4 A och B, Fågelbacksgatan H och Edward Lindahlsgatan och därefter husen längs Krutmeijersgatan. Den 23 maj nästa år ska allt vara klart.

Vi kommer att berätta kontinuerligt hur arbetet fortgår.Vi kommer att ha informationsmöten per hus. Och under hela installationsperioden kommer såväl det gamla som det nya systemet att fungera. Först när allt är klart tas det gamla ur bruk. Vi kommer också att efter hand berätta även på hemsidan hur systemet är upplagt. Men en snabbvisning av hur delar av det kommer att se ut är här:

Porttelefon med kamera, svarsapparat i lägenhet, svarsapp i mobilen


Print Friendly, PDF & Email