Nu ska våra soprum rustas upp och bli funktionella miljörum

Slut på röran i stora kärlet – nu blir det lättare att sortera

Efter en stor genomgång av soprummen har vi gjort en ny upphandling av hämtningen. Det resulterade i markant sänkt kostnad och möjlighet till förbättrad sortering. I anslutning till byte och omorganisering av tunnor ska rummen fräschas upp. Den verksamheten inleds 28 februari och pågår ett par veckor. Det här händer och så här påverkas du:

Varför förändra?
• Vi kommer att kunna lämna plast- och metallförpackningar = bra för miljön
• Vi får mindre ”grovsopor” = mycket billigare för föreningen

Vet du
…att vi har sju miljörum, Krutmejersgatan 3,5,7,9 och Fågelbacksgatan 4B, 6D, 6E
…att din nyckel (märkt HM) går till alla miljörum
…saknar du ”rätt” kärl i ditt närmaste miljörum finns det nästan säkert i det näst närmaste

Vilka kärl blir det?
• Pappersförpackningar
• Tidningar
• Plastförpackningar
• Metallförpackningar
• Glasförpackningar (färgat/ofärgat)
• Lampor och batterier i en ny typ av kärl
• Restavfall, för sådant som inte går ner i sopnedkastet.

Vad gör man med resten av avfallet?
Lämnar på Återvinningscentral
• Norra hamnen, Bjurögatan
• Bunkeflo Gottorpsvägen 52

Läs mer i sorteringsguiden vi kommer att dela ut eller Sysav Sorteringsguide:
https://www.sysav.se/privat/sorteringsguiden-for-hushall/avfall/post-it-lappar/

Tidsplan för renoveringen
Start 28 februari med Fågelbacksgatan 4B och Krutmeijersgatan 3-5.
Ca 7 mars Fågelbacksgatan 6D-E och Krutmeijersgatan 7-9.

Glas, ljuskällor och batteri kommer att tömmas den 28 februari och kärl tillfälligt tas bort. Glas och batteri kan tillsammans med kartong, plast och metall under renoveringen lämnas på återvinningsstationen vid Hästhagens idrottsplats. Tidningar och större restavfall hänvisar vi under renoveringstiden till övriga miljörum.

Print Friendly, PDF & Email