Nu ljusnar det snart!

Byte till ny belysning i vår förening.

Etapp 1 – Ny belysning, Krutmeijersgatan 3-9


Som anges i verksamhetsberättelsen så planeras det för
rörelsestyrd belysning i våra trapphus. Det ger en bättre
komfort och trygghet samtidigt som det innebär en
energibesparing. Arbetena med byte av belysning börjar
i Krutmeijersgatan 3.

Samtliga armaturer blir rörelsestyrda i:
 Trapphus och våningsplan
 Källargång och lägenhetsförråd
 Tvättstugor, cykelrum och grovsoprum

Tillträde kommer att behövas till några enskilda
lägenhetsförråd. Målet är att få tillräckligt med ljus så att det inte ska behövas några egna lösningar av belysning i
lägenhetsförråden. Berörda kommer att kontaktas.

Det är en brandrisk med egna inkopplade lampor!

Entréer:
Utvändigt nya armaturer lika befintliga.
Invändigt planeras ombyggnad av befintliga armatur till
rörelsestyrda ledlampor under våren, prov pågår i
Fågelbacksgatan 6D.

Start i Krutmeijersgatan 3 den 7 januari.
Krutmeijersgatan 5, 7 och 9 följer därefter i etapp 1.

Entreprenör är Elinstallatören Syd AB.

//Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email