Lär känna …….Marcus Hedenskog, teknisk förvaltare

 
Vår tekniske förvaltare Marcus Hedenskog – lokföraren som sadlade om och blev Riksbyggens man hos Stallmästaren.
 
När Marcus kom till oss i somras var det en garvad brf-man som tog plats i styrelsen. Han hade då suttit i styrelser för bostadsrättsföreningar i sju år varav fem år som ordförande och i dag sitter han i styrelsen för sin samfällighetsförening.
Och han kan sitt Malmö. Född och uppvuxen här, jobbade som lokförare på Öresundstågen i tolv år varav de sista parallellt med studier och förvaltarjobb. Med kandidatexamen i Fastighetsföretagande från Malmö Universitet i bagaget kom han först till HSB innan han värvades över till Riksbyggen. I dag förvaltar han åtta föreningar i olika storlekar, olika gamla och i olika omfattning.
Så här beskriver han själv sitt uppdrag:
 
”Jag jobbar på uppdrag av styrelsen med den tekniska förvaltningen av er fastighet. Jag har ett tätt samarbete med ekonomen, fastighetsskötare, drifttekniker och energiavdelning för att på bästa sätt råda styrelsen i olika frågor. Utöver den rådgivande rollen i bostadsrättsjuridik och teknik hanterar jag ärenden i den dagliga driften så som skador, driftstopp och fakturahantering. Jag arbetar även med föreningens underhållsplan och ansvarar för att myndighetskrav efterlevs samt att jag leder mindre och mellanstora projekt. 
Jag sitter även som Riksbyggenledamot i styrelsen och hjälper styrelsen i styrelsearbetet.Jag är egentligen inte specialist inom ett specifikt område. Att vara teknisk förvaltare innebär att man ska ha en väldigt bred kunskap och kunna lite om allt och veta vart man ska vända sig eller vem man ska kontakta för att lösa en uppgift.
På Riksbyggen sitter jag på en otrolig kunskapsbas i form av mina kolleger. Utöver detta har vi en energiavdelning med specialister, drifttekniker och fastighetsskötare. Vi har även projektledare som hanterar stora ombyggnationer och nyproduktion och vi har även jurister.
Vi samlar gemensamt på oss erfarenhet av entreprenörer som vi använder. Vi har kriterier för att en entreprenör ska bli godkänd för oss och vi har ett tätt samarbete med våra entreprenörer för att säkerställa att jobbet blir gjort som vi vill ha det.”
 
Som teknisk förvaltare har Marcus en rådgivande roll men det är styrelsen som är ansvarig. Men eftersom han också är Riksbyggens representant i styrelsen är han medansvarig för styrelsens beslut om han inte reserverar sig.
När Marcus inte jobbar är det prylar, inredning och bilar som intresserar. 
 
Intervju/Torsten Pamp

Print Friendly, PDF & Email