Lär känna ………Kaj Johansson, suppleant i styrelsen

Lär känna…

Kaj Johansson, civilingenjören som haft världen som arbetsfält. Som började läsa religionsvetenskap för att bättre förstå hur man tänker i olika kulturer. Och som nu använder sina kunskaper på Husets styrelsemöten.

Vår nyinvalde suppleant i styrelsen, är en genuin Malmöbo. Kommer från släkt med fötterna djupt i den skånska myllan, där föräldrarna flyttade till Malmö som unga. Efter skolgång flyttade Kaj in i studentlägenhet i Lund. Här började en bostadskarriär som via en brf i Söderkulla och 40 år i villa på Kulladal tog honom till Huset för sex år sedan.

Att det blev Stallmästaren säger han beror på lägenhetens planlösning, husets läge, föreningens  goda ekonomi och p-garaget. Kanske även att svärmor en gång bodde i Huset, på Krutmeijersgatan.

Intresset för trädgård och husrenovering behövde han inte ge upp – sommarhuset mitt i Skåne bjuder på massor av utmaningar.

Det är ingen duvunge som styrelsen fått i boet. Under sin utbildning till teknisk fysiker på LTH valde han till datateknik som var nytt på den tiden. Och det har han jobbat med sedan dess. Redan under utbildningstiden utvecklade han på arkitekturinstitutionen på LTH ett program för beräkning av ljusflöde i lägenheter.

– Sen hamnade jag lite av en slump på Kockums för utveckling av konstruktions- och produktionssystem för fartygstillverkning. Då hette det Kockums Computer Systems som sen döptes om till Tribon Solutions.

– Det var inget bra namn när vi kom till Japan…

Så det blev så småningom Aveva AB efter att ett engelskt företag tagit över ägandet.

Under åren i företaget hade Kaj olika roller. Han var t ex ansvarig för produktutveckling, ansvarig för internationella forskningsprojekt och kvalitetsansvarig

– Vårt system blev världsledande. När jag slutade 2008 byggdes ca hälften av alla nya fartyg i världen med detta system.

Företagets och systemets betydelse gav Kaj en massa jobb internationellt, både inom anställningen och vid sidan om.

* Ledde företagets deltagande i  Europeiska forskningsprojekt med omfattande resor – var med i ca 25 sådana EU-projekt.

* Ansvaret för företagets användarmöten – en gång om året samlades 2-300 utvecklare, forskare och kunder från hela världen för en tredagars dialog.

– Ordförande för en världsomfattande konferens för forskare, utvecklare och användare om användning av IT i fartygsbyggarbranschen.

– Hade ett år runt 200 resdagar, många inom Europa men en hel del även till Japan, Sydkorea, Kina och USA. Så numera reser han ytterst ogärna.

När Kaj lämnade Aveva 2008 satte han sig på skolbänken igen. Nya studier i Lund. Religionskunskap – av en mycket udda anledning.

– Jag hade mött många i Asien och även i Europa med andra föreställningar som jag hade svårt att förstå. Tankelinjer som är annorlunda än våra. Och många förklaringar ligger i religionernas påverkan.

Samtidigt började Kaj jobba som ledningskonsult till St Lukas psykoterapimottagning i Malmö. Var sen i fem år verksamhetschef där och sitter nu i företagets styrelse.

Numera finns det även en fritid. När trädgård, husrenovering och familjen – fru, tre döttrar och barnbarn – fått sitt kan det bli tid över för släktforskning.

– Målet är en bok med berättelser om det vanliga livet för släktingar för inte alltför länge sedan.

Och hur ser du på Huset?

– Här är mycket redan gjort. Det känns inte meningsfullt att ha en vision om att bli nr 1 i stan eftersom vi redan nästan är där. Men jag vill att vi ska fortsätta vara i framkant. Vi ska följa utvecklingen, utnyttja ny teknik där det är befogat men inte springa iväg. Det händer så mycket hela tiden.

– Vem hade för fem år sedan kunnat förutsäga hur vi skulle ha det i dag. Elsparkcyklar på trottoarerna, självkörande bilar… Och alla nya material – läste häromdagen om en färg som skulle kunna fungera som solcell.

…säger mannen vars första utmaning i Huset är att få ordning på trilskande torkskåp i tvättstugorna.

Intervju/Torsten Pamp

Print Friendly, PDF & Email