Läget i projektet- rörelsestyrd belysning

  Belysningsarbetet Etapp 1 är nu klar.

Ljuset tidigare (utan trycka på ljusknappen)

Ljus idag (automatisk)

Krutmeijersgatan 3,5,7 och 9

All belysning i dessa husen är nu utbytt. Arbetet är ännu inte besiktigat så justeringar och kompletteringar kan komma att göras. Det senaste som blev klart är entréerna, där har befintliga armatur byggts om till rörelsestyrda ledlampor i syfte att bibehålla ursprungligt utseende. Några armaturer i varje entré kommer alltid att ha ett litet grundljus. Några lampor har ännu inte rätt funktion ännu men det kommer att rättas till. 

Fågelbacksgatan och Edward Lindahlsgatan:

Befintliga armaturer i entréerna har redan byggts om på samma vis även här.

När nästa etapp 2 av belysningsprojektet är klar, kommer all belysning bli rörelsestyrd även i dessa husen. Etapp 2 startar senare under detta år.

//Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email