Hyra ut i andra hand

Styrelsen har beslutat att bostadsrättsinnehavare inte får hyra ut sin lägenhet till annan person utan styrelsens samtycke. Skriftlig ansökan görs till styrelsen för godkännande. Med ”beaktansvärda skäl” kan andrahandsuthyrning beviljas med upp till ett halvt år åt gången.

Ansökan görs via Mitt Riksbyggen under rubrikerna Min Bostad > Hyr ut i andra hand.

Print Friendly, PDF & Email