Hissbyte Krutmeijersgatan 7

Då var det uppstart för sista etappen av vår modernisering av hissarna.

På uppdrag av styrelsen kommer det att påbörjas
hissbyte inom Krutmeijersgatan 7.
Arbetet kommer att innebära att hissen kommer att bli stillastående och kommer inte kunna användas under bytet.
Hissen kommer att vara avstängd:
Den 4 mars – Den 22 mars
(2019-03-04 Till 2019-03-22)

Kontaktuppgifter för medlemmar med rörelsehinder och
svårigheter gällande användning av trappor nedan:
 Utökat bistånd- Hemtjänst, Tid: 08.30-10:30
Biståndshandläggare Tfn: 040-34 50 50
 Utökad färdtjänst, Tfn: 040 – 34 55 55
Vi beklagar eventuella besvär och hoppas ni har överseende under den begränsade tidsperioden.

Har ni frågor om arbetet kontakta Jörgen Vatn, Riksbyggen,
på 040-32 30 90.
Med vänliga hälsningar

Riksbyggen, Schindler Hiss och Styrelsen Stallmästaren.

Print Friendly, PDF & Email