Gemensam el – nuläget

Mätare som kommer att bytas

Beslutet om Gemensam el som togs på årsstämman håller nu på att förverkligas och följer tidplanen.

Vi har under sommaren förhandlat med olika leverantörer och har nu skrivit avtal med Secure Meters Sweden AB (fd CEWE Instrument AB).

Secure Meters Sweden AB  har genomfört snarlika entreprenader för ett antal bostadsrättsföreningar i Malmö, inklusive Riksbyggen.

Vårt justerade stämmoprotokoll är inskickat till Secure Meters och E.ON och är det dokument som “triggar” igång entreprenaden och ger oss rätt till att begära ut uppgifter från nätägaren.

För närvarande pågår insamling av alla  uppgifter från E.ON vad avser oss som medlemmar i Stallmästaren och som E.ON har som sina individuella nätkunder. En genomgång av våra mätarutrymmen och ställverk har  också genomförts av Secure Meters. Bredbandsanslutning för  dataöverföring av hushållens förbrukning håller på att säkerställas för tillfället.

Vårt inomhusställverk på Stallmästaren

Vi har fått någon fråga om vad som gäller när vi som enskilda hushåll har ett elavtal som löper ut och ska förnyas. Det som gäller är att ni kan förlänga avtalet så att ni får bäst möjliga elpris och det räcker då med 1 års avtal eftersom vi inom denna tidsrymd driftsatt vårt projekt Gemensam el. I det fall ni har längre avtal så har det heller ingen betydelse, eftersom alla avtal upphör automatiskt i och med mätarbytet.

Detta var en liten lägesrapport om att projektet är igång och  följer planen och i skrivandes stund sker mätarbytet preliminärt den 1 november 2018. Vi återkommer under hösten med närmare information om projektet.

//Styrelsen

 

 

Print Friendly, PDF & Email