Gemensam el – betalning elförbrukning

Genomförandet av Gemensam el i Stallmästaren, tillsammans med våra partners Securitas Meters Sweden AB och ElektroTeam AB, har följt planen och gått mycket bra!

E.ON har plockat ner samtliga sina elmätare och vi har monterat våra egna. Ni kommer nu att få era sista elfakturor från era respektive elbolag och därmed blir dessa abonnemang avslutade. Fortsättningsvis kommer er elförbrukning att synas på hyresavin med specifikation av er individuella förbrukning och här finns då även kostnaden för elnätet. Den första specificerade elräkningen på hyresavin  får ni i april och denna avser då perioden november-december 2018.  Därefter kommer ni rullande att få elen specificerad på hyresavierna i efterhand. Elförbrukningen för januari kommer med avierna i maj osv.  Den första fakturan blir därför något högre beroende på igångsättandet och övergången till Gemensam el.

//Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email