Fullsatt i vår gemensamhetslokal

Ordförande Kaare på väg fram i välbesökt lokal

Måndagen den 10 juni genomfördes det informationsmöte som vi erbjudit de boende som ville veta mer om själva den tekniska inkopplingen av TV och Bredband.

Ordförande Kaare hälsade välkommen och sedan genomfördes informationen av Torsten Pamp och Bertil Östman, både muntligt och genom att visa praktisk hur inkopplingen går till.

Vi var ett femtiotal boende som aktiv ställde frågor och tog del av den information som lämnades.

Vid avslutningen på mötet kunde de som önskade ytterligare hjälp vid inkopplingen anteckna sig på en lista. De får sedan hjälp av Telenors montörer.

//Styrelsen

 

 

Print Friendly, PDF & Email