Ett starkt ja till nytt låssystem – och en ny ordförande!

Ett starkt ja till nytt låssystem – och en ny ordförande! Det blev det mest noterbara sedan årets stämma genomförts på coronasäkert sätt och ordförande Kaare bestämt sig för att ta ett steg tillbaka.
I tre år har Kaare Hansson hållit i ordförandeklubban med Bertil Östman som vice ordförande. När styrelsen konstituerade sig efter årets stämma bytte de plats. Främsta anledningen till bytet låter vi Kaare själv berätta om:- Jag har många andra engagemang, som tar både tid och ork. Jag satt ju som viceordförande när Rolf Jönsson blev sjuk och senare gick bort mitt under ett verksamhetsår och då var det naturligt att över. I första hand fram till nästa stämma. Att det sen blev en fortsättning berodde på förtroendet jag fick från medlemmar och all kunskap i styrelsen. – Jag kunde delegera en hel del av arbetet. Vi har ju jobbat mycket efter de kompetenser vi har i styrelsen. Som ett lag med olika roller. Och jag är ju kvar som en i laget. 

Kaare överlämnar klubban till Bertil

Att Bertil tar över ordförandeklubban är också helt naturligt. Han har fungerat som Kaares högra hand, kommunicerat med alla via brfstallmastaren@gmail.com, varit ansvarig för hemsidan och varit inblandad i alla förändringar. Vi återkommer framöver på hemsidan med vår nya ordförandes syn på framtiden för föreningen.
Frånsett Kaares och Bertils skifte är styrelsen oförändrad liksom revisorer och valberedning. Till stämman hade 69 poströster lämnats.

Massivt ja till låsprojektet! Det stora ämnet för stämman var ju annars frågan om att införa nytt låssystem och informationstavlor. Här fick styrelsen ett rungande ja. Det innebär att projektet går in i en ny fas, val av produkter och inhämtande av offerter. Hemsidan kommer att fortlöpande redovisa projektet.  

Print Friendly, PDF & Email