Energideklaration 2018 – klar förbättring!

Vi har i Stallmästaren under september månad genomfört en energianalys som resulterat i en Energideklaration.

Miljö och hållbarhet går hand i hand med utvecklingen i samhället och det gäller även fastighetsbranschen. 2006 infördes lagen om energideklaration för byggnader för att förbättra energianvändning och främja ett bättre inomhusklimat. Riksbyggen välkomnade den nya lagen som innebär att alla fastighetsägare måste energideklarera med tio års mellanrum.

Arbete med att utföra en energideklaration genomföras av en utomstående Certifierad energiexpert.

– Energideklarationen skall genomföras vart 10 år enligt lag men själva syftet med den är att stimulera fastighetsägaren att genomföra energibesparande åtgärder, säger Amir Souresrafil som genomförde besiktningen på plats.

Energideklarationen ska bland annat innehålla uppgifter om energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel, men även information om energiprestanda och om radonmätning är utförd eller inte. De enskilda lägenheterna omfattas inte utan det är själva fastighetens förbrukning.

 

Resultatet för Stallmästaren visar på positiva värden jämfört med förra gången mätningen genomfördes. De underhållsåtgärder som vidtagits samt de nyinvesteringar som gjorts, bidrar till den minskade energianvändningen. Alla värde är klimatkompenserade.

Totalt sett har vi minskat vår energiförbrukning med ca 14% den senaste 10-årsperioden.  Främsta orsakerna är kalibrering och underhåll av fläkt- och ventilationssystemet, investering i värmesystemet och enskilda radiatorer, rörelsestyrd belysning i garaget, nya hissar, utbyte av maskiner i tvättstugor etc.

Sammantaget ser vi att ett bra underhåll kombinerat med nyinvesteringar även betalar sig ur energisynpunkt.

Styrelsen kommer att fortsätta med ytterligare åtgärder framöver.

Print Friendly, PDF & Email