Datahjälpen är tillbaka

Har du problem med mobilen, vill du veta hur du läser böcker på läsplattan, lära dig hur du hittar på internet eller till Brf Stallmästarens facebookgrupp, veta hur du löser ett problem på facebook eller har videosamtal med barnbarnet? Nu kan du få hjälp att lösa dina datapro-blem. SeniorNet Malmös IT-café är tillbaka i vår gemen-samhetslokal. Under fyra onsdagar, 13/9, 11/10, 8/11, 6/12 mellan kl 10 och 12 finns två datakunniga seniorer på plats för att hjälpa till med att lösa problem och tipsa om hur man använder datorn, mobilen och surfplattan.
Det är bara att droppa in när man känner för det.
Vill du sen fortsätta kan du bli medlem i SeniorNet Malmö och få tillgång till andra IT-caféer i Malmö.
Janne Andersson heter mannen som leder it-caféet hos oss. Mer information om SeniorNet Malmö finns på https://www.sebroschyr.se/SeniorNetMalmo/MailView/

Print Friendly, PDF & Email