Byte till ny belysning

Etapp 3 – utebelysning

Nu fortsätter vårt belysningsprojekt vars syfte är att både förbättra och energieffektivisera ljuspunkterna.

Pergolan:

Befintlig belysning kommer att bytas ut. Det kommer även kompletteras med små armaturer under pergolan med en dämpad belysning, för att öka trivseln och tryggheten. Prov finns uppsatt.

Stolpar och pollare:

Stolpar och pollare för belysning kommer att rengöras, blästras och målas om på plats. Överdel till stolparna kommer att tas ner för översyn och målning på verkstad.

Detta kommer att ske i omgångar så att inte alla lampor släcks samtidigt.

Naturligtvis får vi nya effektiva ljuskällor överallt.

Entrén vid Fågelbacksgatan 6 D och E

Ny belysning i taket både inne och ute. Det blir också en del snickeriarbeten i taket utanför entrén mot Fågelbacksgatan 6 D/E.

Arbetena kommer att pågå fram till juni 2021

Entreprenör är Elinstallatören Syd AB, www.elsyd.se

Print Friendly, PDF & Email