Byte till ny belysning – etapp 2

Etapp 2 

Edward Lindahlsgatan och Fågelbacksgatan

Som anges i verksamhetsberättelsen så pågår arbete med rörelsestyrd belysning i våra trapphus. Det ger en bättre komfort och trygghet samtidigt som det innebär en energibesparing.

Arbetena med byte av belysning börjar i Edward Lindahlsgatan 9.

I trapphus och på våningsplanen blir samtliga armaturer rörelsestyrda.

I augusti påbörjas även byte till rörelsestyrd belysning i

  • Källargång och lägenhetsförråd
  • Tvättstugor, cykelrum och grovsoprum

Entréer:

Utvändigt blir det nya armaturer lika befintliga.

Start i Edward Lindahlsgatan i början av juni.

Fågelbacksgatan 6G, 6H… tom 4A följer därefter.

Arbetet beräknas pågå tom oktober 2020.     

Entreprenör är Elinstallatören Syd AB , www.elsyd.se

//Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email