Brandskyddsåtgärder -tvättstugor

Montering av dörrstängare samt brandsläckare i tvättstugorna

Fredagen den 17 maj med start 07.30, kommer Great Security att installera dörrstängare samt brandsläckare i våra tvättstugor för att förstärka brandskyddet.

Tvättstugorna kommer fortfarande att vara i bruk, men får inte låsas av användaren då vi behöver ha tillträde till samtliga tvättstugor.

Störningar kan tänkas förekomma i fastigheten under tiden för installationen.

//Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email