Bli av med ert elavfall

Elburar för elavfall finns på plats from 11/4-12/4. Dessa är endast avsedda för elavfall exv. gamla hushållsapparater, elprodukter, sladdar, mobilladdare etc.

Elburarna kommer att vara placerade på innergården.

//Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email