Årsstämma 2021 – påminnelse

På grund av rådande corona-pandemi har Riksdagen infört en särskild, tillfällig, lag som gör det möjligt att hålla stämma utan att fysisk närvaro. Medlemmarnas utövande av sin rösträtt sker då istället genom poströstning. Rösterna kommer samlas in och räknas av utsedd rösträknare ur styrelsen på stämmodagen. Styrelsen har tagit beslut om att använda sig av denna möjlighet för att minska spridningen av det virus som orsakar covid-19.

Du poströstar genom att lämna poströstningsblanketten (utdelad tidigare) i föreningens brevlåda senast 2021-05-18, med ifyllda svar under respektive punkt.

Vi gör alla vårt bästa för att bidra till en så hänsynsfull och lite smittsam miljö som möjligt, och följa de rådande rekommendationer och riktlinjer som finns. Stort tack för er förståelse.

/Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email