A-Ö

A – Ö

Antenner
Eftersom Stallmästaren är ansluten till Kabel-TV, finns här inga antenner för TV eller Radio på våra tak. TV- och radiosignaler levereras till oss via jordkabel. Dessa signaler går sedan in i vårt interna fastighetsnät. Utgångskontakten för TV-signal finns som regel placerad i vardagsrummet. Anslutningskablar för TV respektive radio svarar bostadsrättsinnehavaren själv för. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför fönster eller balkonger inom Stallmästaren.

Andrahandsuthyrning
Styrelsen har beslutat att bostadsrättsinnehavare inte i andra hand får upplåta lägenheten till annan person utan styrelsens samtycke. Skriftlig ansökan görs till styrelsen för godkännande. Med ”beaktansvärda skäl” kan andrahandsuthyrning beviljas med upp till ett halvt år åt gången.

Blankett finns under meny till vänster under rubriken Boende/Andrahandsuthyrning.

Anslagstavlorna
Anslagstavlorna i entréerna är endast avsedda för styrelsens och Riksbyggens meddelande till våra boende.

Ansvar
Ansvar har man även om man bor i en bostadsrätt. Det är inte fel att bry sig om grannar, ta reda på vad som gäller och åtgärda fel på vår fastighet.

Vår förening blir så bra som medlemmarna gör den.

Avfall
Matavfall och restavfall kastas i våra sopnedkast. För matavfall tryck in grön knapp tills fast sken lyser. Restavfall kastas direkt utan att grön knapp trycks in. Det ska vara väl emballerat så att det varken går sönder eller läcker på sin väg ner i sopnedkastet. Se vidare under Återvinning.

Badrum
Badrummen har som standard WC-stol, tvättställ och badkar med duschutrustning. Ombyggnad av badrum/toalett får inte ske innan styrelsens givit sitt skriftliga godkännande. Ansökan sker per mejl till vår adress: brf.stallmastaren@gmail.com.

De bostadsrättsinnehavare som bygger om sina badrum ansvarar för att ombyggnaden blir fackmannamässigt utförd och vattentät.

Balkonger

 • Enligt stadgarna är det bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för insidan av balkongen.
 • Uppvärming: Under den kalla årstiden får balkongdörren inte stå öppen för att värma upp inglasade balkonger.
 • Målning: Ytor som skall målas måste vara i samma gulbeige färger som originalen. Det gäller både putsade ytor och insidan av balkongräckena. Taken skall målas vita. Färgkod för gul/beige färg är: NCS S 1515-y40R, recept CW-6,6RX-6,0YX-38,4. Wixells färg på Regementsgatan har färgkod och medlemmar i Stallmästaren har 20% rabatt.
 • Markiser: Man får sätta upp markiser enligt av anvisningar som fastställts av styrelsen.
 • Inglasning: Balkongen får glasas in efter styrelsens godkännande. Inglasningen ska om möjligt ske med profillösa glas. Bygglov söks och beviljas av Stadsbyggnadskontoret. Kopia på bygglovet skall bifogas ansökan till styrelsen.
 • Nedsmutsning: Skaka inte dina mattor från balkongen.

Boende
Bor man i en bostadsrätt är man inte bara ”en boende”, utan man är medlem i vår förening och som medlem delar man på fastighetens kostnader och intäkter. Intäkter är den årsavgift vi alla betalar varje månad för lägenheten och kostnader är något som vi alla kan påverka och hålla ner, genom att vi hjälps åt och är uppmärksamma på allt som kan vara negativt för föreningen.

Bollspel
Bollspel är förbjudet på våra gårdar.

Brand
Har du kollat att din brandvarnare fungerar? Enligt lag är det Din skyldighet! Vid brand ringer du givetvis först och främst 112.

Bredband
Vi har kollektiv uppkoppling mot Telenor. Ingår i månadsavgiften.

Cykelgarage
Cykelgarage finns i bilgaraget och i trapphusens cykelrum. Det är strängt förbjudet att parkera cyklar inomhus i trappuppgångar, avsatser eller precis framför våra portar. Vi hoppas att vi slipper föra bort just din cykel.

Cykelställ
Cykelställ finns ut mot Fågelbacksgatan och inne på gården.

Cykelåkning
Cykel- och mopedåkning är inte tillåtet inne på gården.

Felanmälan
Är något på tok i Din lägenhet, som du anser föreningen skall åtgärda eller något fel inom vår fastighet kontakta då Riksbyggen Dag & Natt, på tfn 0771-860 860 (lokal samtalstaxa).
Där är öppet dygnet runt, alla dagar. Där registrerar Riksbyggen omedelbart din anmälan med tidsangivelse och anledning. Därefter vidtages de åtgärder som ärendet påkallar snarast.

Fåglar
Gör oss alla och dig själv den tjänsten att inte mata fåglar. Det framkallar bara horder av nya fåglar som letar efter föda.

Försäkringar
Bostadsrättsföreningen Stallmästaren är fullvärdesförsäkrad hos Folksam. I vår fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägget för samtliga boende vilket innebär att Du inte behöver teckna ett sådant tillägg till Din hemförsäkring.

Garage
Det är förbjudet att förvara bilbatterier, däck eller annat brännbart i garaget. Städning sker två gånger om året, information om detta sätts upp i trapphusen med god framförhållning. Respektera dessa tider och hjälp till med att få ut bilarna i tid när så påvisas så får vi rent och snyggt.

För kölista till garage och parkering, läs mer under rubriken Lokaler & utrymmen.

Grannar                                
Visst har vi grannar. Känner Du dina grannar? Umgås du med Dina grannar? Varför inte prata med varandra?

Grillning                                
Grillning på balkong är endast tillåten med el-grill. Grillning på gården är inte tillåten.

Gästlägenheter
Se rubriken Lokaler & utrymmen.

Hund- och katt                     
Styrelsens enda ”pekpinne” är förhoppningen om ägarnas ansvar gentemot övriga bostadsrättsmedlemmar vad gäller hygien och ljud. Givetvis är våra gräsmattor och sandlådor inga hund- eller katt-toaletter. Skulle det ”misslyckas” så plockar Du givetvis upp efter dina vänner. Det är förbjudet att mata lösspringande katter.

Hyra
Den s.k. månadsavgiften skall vara inbetald till föreningen senast den siste i månaden före.

Hänsyn
I vår förening visar vi hänsyn till varandra. Vi informerar våra grannar om vi planerar att borra eller hamrar i väggarna och vi undviker att göra det på helgerna i möjligaste mån. Arbete som utförs av hantverkare ska ske på vardagar på normal arbetstid.

Jourtjänst
Jourtjänsten inom föreningen sköts av Security Assistance. Alla akuta problem i lägenheten eller fastigheten, som fordrar omedelbara åtgärder skall anmälas till Riksbyggen Dag & Natt, på tfn nummer 0771-860860 (lokal samtalstaxa). De kontaktar Security Assistance som översänder legitimerad och fackmässig personal att temporärt avhjälpa felet, som därefter åtgärdas under ordinarie arbetstid.

Riksbyggen dag och natt är alltså din trygghet dygnet runt.

Köksfläkt
Installation av motordriven fläkt är förbjudet. Förändringar får absolut inte  göras utan styrelsens godkännande.

Lekplats
Gårdslekplatsen står givetvis till våra barns förfogande när förskolan inte är öppen eller efter förskolans medgivande.

Lås
Felanmälan reparerar och justerar endast lägenhetsytterdörrar med originallås.

Markiser
Se balkong.

Nycklar
Nycklar till entré- och källardörrar är spärrade och kan endast beställas av Riskbyggen Dag & Natt, tel 0771-860 860 (lokal samtalstaxa).

Ohyra
Ohyra i lägenheten skall omedelbart anmälas för sanering. Kontakta därförRiskbyggen Dag & Natt, tel 0771-860 860 (lokal samtalstaxa).

Ombyggnad
Ombyggnad av lägenheten får inte ske innan styrelsens givit sitt skriftliga godkännande. Ansökan kan med fördel ske per mejl till vår adress:  brf.stallmastaren@gmail.com.

Oväsen
Oljud och störningar från högljudda grannar efter kl 22.00 kan anmälas till Riskbyggen Dag & Natt, tel 0771-860 860 (lokal samtalstaxa).

Packningar mm.
Var och en ansvarar för för det som behöver göras i lägenheterna såvida eventuell reparation inte är orsakad av sådant som försäkringar täcker. Vaktmästarna kan bistå med sådant som t ex att byta packning på originalkranar, om vi har rätt packning kvar i lager. Detta sker i mån av tid. Det går alltid att fråga vår vaktmästare, men inte att kräva hjälp. Man kan också få tips om vem man kan vända sig till.

Parkering
Bilparkeringsplatser ute samt garageplatser, s.k. numrerade P-platser uthyres mot separat kontrakt genom Riksbyggens försorg. Kölista finns.Kontakta Riskbyggen Dag & Natt, tel 0771-860 860. För att se de kompletta parkeringsreglerna, gå in under menyn till vänster på startsidan.

Reklamutdelare
Du skall inte släppa in obekanta eller s.k. reklamutdelare. Tänk på att många tjuvar använder sig av ”reklamutdelartricket” för att bli insläppta.

Skateboard
Skateboardåkning inom vår fastighet är förbjudet.

Styrelsen
Du kan nå styrelsen per mejl med adress :brf.stallmastaren@gmail.com, finns under kontakta styrelsen i menyn. Styrelsen har också en brevlåda i hallen utanför restaurangen. Du är hjärtligt välkommen med förslag när du har idéer och synpunkter Du vill framföra.

Städning                                
Se anslag i trapphus.

Television
Vi har kollektiv uppkoppling mot Telenor. Grundutbudet ingår i månadsavgiften.

Trapphus
Det är förbjudet att förvara brännbart material, cyklar, barnvagnar, rollatorer och rullstolar i trapphuset. Tänk på att trapphusen är utrymningsvägar.

Trädgård
Trädgård och gårdsplan underhålls av Riksbyggens fastighetsservice under April-Oktober.

Tvättstugor

 • Tvätt- och mangeltider är för:
  Alla dagar: 08.00 – 12.00, 12.00 – 16.00, 16.00 – 20.00
  Det är alltså inte tillåtet att använda tvätt- och torkutrymmen eller mangel på andra tider än ovanstående.
 • Tvättstugor och torkrum skall städas ordentligt efter använd tid, dvs Du lämnar den i det skick Du själv önskar finna den i.
 • Fel på tvättmaskiner och annan utrustning skall omedelbart anmälas till Riskbyggen Dag & Natt, tel 0771-860 860 (lokal samtalstaxa).

Underhåll
Underhåll av fastigheten sköts av styrelsen genom en s.k. UNDERHÅLLSPLAN, där fastigheten vid förutbestämda intervaller åtgärdas. På detta vis försöker vi försäkra oss mot oförutsedda utgifter på fastigheten.

Vattenåtgång
Vattenåtgången är något som var och en kan påverka. Därför bör man i möjligaste mån spara på vatten och inte t. ex. skölja disk under rinnande vatten. Här kommer devisen ”många bäckar små” riktigt till sin rätt. Kom ihåg att det inte är ”huset” eller fastigheten som betalar – det är faktiskt Du själv.

Ventilation
Ventilationen är en viktig del av lägenhetens uppvärmningssystem. Alltså är det förbjudet att stänga för någon av ventilerna eftersom de tillsammans bildar en enhet i systemet. Kom ihåg, låt ventilerna fungera som de är inställda så slipper vi undertryck och får bättre värme i våra lägenheter.

Återvinning                   
I våra sju miljörum finns kärl för förpackningar av papper/kartong, plast, metall och glas. Samt för ljuskällor batteri och småelektronik. Lite olika fördelat i de olika miljörummen. Saknar ditt miljörum ett särskilt kärl finns det i nästa miljörum. Observera att kärl för blomsterjord och växtrester finns endast i miljörummet på Fågelbacksgatan 4B. Kärl för lysrör i miljörummet på Krutmeijersgatan 5.

Större förpackningar typ möbelkartonger och föremål som t. ex. möbler, större elektronisk utrustning osv. kör du själv på tippen. En gång om året har vi container för elavfall på gården.

Print Friendly, PDF & Email