Årsstämman

Vad vill vi med gården?

Nästan 100 medlemmar kom till årets stämma som förmodligen för sista gången hölls i Eons lokaler. Ordförande Bertil Östman ledde mötet. Riksbyggens Kristina Åkesson gick igenom och gjorde den ekonomiska årsredovisningen lättbegriplig. Efter valen är styrelsen oförändrad medan valberedningen fick en ny medlem, Frida Ahlberg ersätter Urban Ericsson.
Inkomna motioner behandlades. Fredrik Pering hade fått positiv respons från styrelsen på förslaget om att se över vår gård. Mötet beslöt att styrelsens gårdsgrupp utökas med ett par medlemmar och ska se över vad som kan göras med ytorna utanför lekplatsen. Särskilt området kring fontänen borde kunna utnyttjas bättre. Ni som har tankar och förslag kring detta kan kontakta Martina Persson Hollsten eller Anders Lundqvist.
Lars Henriksson hade motionerat om att införa individuell mätning av varmvatten. Styrelsens energigrupp var tidigare inne på samma linje men när konsulterade experter förklarade att kostnaderna kunde bli större än eventuell vinst senarelades idén till när det en gång blir dags för stambyte. Det blev också beslutet på stämman.
Övriga motioner liksom en fråga om att konkurrensutsätta förvaltningen lämnades till styrelsen som noteringar.
Bertil avslutade stämman med att avslöja att vi ska fira husets 30-årsjubileum i augusti. Se separat info.
Efteråt blev det traditionell landgång samt kaffe o kaka i Eons restaurang.

Print Friendly, PDF & Email