Daily Archive: januari 24, 2022

Utökad tid för att rädda din gamla cykel

Eftersom trängseln i cykelställen i garaget och i cykelrummen i trapphus och passager är fortsatt stor gjordes i höstas en ny inventering. Information gick ut 25 oktober, veckan efter märktes 204 cyklar med band....